Thảm lông trải sàn cao cấp 

550.000

077.589.8888