Kệ dép 3 tầng 80 – KD3T80V

480.000 430.000

Kệ dép tuy không sang trọng bằng kệ giày tuy nhiên rất thuận tiện khi để giày dép nhanh chóng. Kệ dép là lừa chọn thay thế hợp lý nếu muốn thay đổi cho tủ giày

077.589.8888