GHẾ XOAY TỰA LƯỚI CHÂN INOX

720.000 620.000

077.589.8888